Open Time
 Změna vyhlášky

Změna vyhlášky

V souvislosti s nabytím účinnosti vyhlášky č. 341/2014 Sb., došlo ke změně označování traktorů a přípojných vozidel. Od 1. ledna 2015 jsou STK oprávněny provádět technické prohlídky zel traktorů i vozidel třídy T, R a C.