Open Time
 Fotofokumentace

Fotofokumentace

Od 1. 1. 2016 je nutné pořizovat fotodokumentaci kontrolovaného vozidla i při mobilních technických prohlídkách. Před započetím technické prohlídky musí technik pořídit fotodokumentaci vozidla.