Open Time
 Fotofokumentace

Fotofokumentace

Od 1. 1. 2016 je nutné pořizovat fotodokumentaci kontrolovaného vozidla i při mobilních technických prohlídkách. Před započetím technické prohlídky musí technik pořídit fotodokumentaci vozidla.
 Změna vyhlášky

Změna vyhlášky

V souvislosti s nabytím účinnosti vyhlášky č. 341/2014 Sb., došlo ke změně označování traktorů a přípojných vozidel. Od 1. ledna 2015 jsou STK oprávněny provádět technické prohlídky zel traktorů i vozidel třídy T, R a C.